Trygghetslarm Äldreboende

BEST SENIOR 6500

senior-110771.png

Trygghet för boende, personal och anhöriga. Trygghet och säkerhet är några av de mest centrala faktorerna inom modern äldreomsorg. Den boende såvä...