Vi välkomnar Henrik Lärkfors till K M Telesystem AB

2016-03-07

Henrik kommer arbeta som tekniker på K M och hans kontaktuppgifter kommer finnas under kontakt.