K M Välkomnar vår nyanställda!

2014-10-02

K M Telesystem vill meddela den glada nyheten att vi stärker organisationen med Bosse Sjöström.
Bosse kommer arbeta med drift och service.
FROM 14-10-01 arbetar Bosse på KM och har följande kontaktuppgifter
Epost: bosse@kmtelesystem.se
Mobil: 070-545 545 8