BEST tar stororder och levererar framtidens vårdkommunikation till Nya Karolinska Solna.

nks_fasad

2014-04-02

När framtidens universitetssjukhus byggs är ledordet ?patienten alltid först? där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. NKS blir en del av det framtida vårdsystemet som bygger på att alla delar i systemet samverkar med varandra. En viktig del är då givetvis vårdkommunikationen. Nya Karolinska Solna kännetecknas av bl.a:

Tydligt fokus på patientens säkerhet och integritet

Minimera förflyttningar av patienter genom effektiva arbetssätt

God samverkan och smidiga flöden mellan olika enheter

Tydlig koppling mellan vård, forskning och utbildning för att utveckla vården

Ändamålsenlig miljö som underlättar läkningsprocessen och stimulerar
både patienter och personal

Stort fokus på energieffektivitet och hållbarhet

Marknadens bästa plattformar för vårdkommunikation

- Nya Karolinska Solna är ett strategiskt viktigt objekt för oss, som befäster vår marknadsledande position i Norden. Genom samarbetet med vår återförsäljare AMAB kommer nu Sveriges största sjukhusbygge att utrustas med vårdkommunikation från BEST. Med BEST IQ-plattformen för patientkallelse, BEST Software Suite mjukvaror och BEST Mobile Client för mobil larmhantering bidrar vi till att förverkliga den högt satta ambitionen om informations- och kommunikationsteknik. Våra produkter blir ett effektivt hjälpmedel för både personal och patienter, säger VD Lennart Reuterberg.

BILDER: NYA KAROLINSKA SOLNA, ILLUSTRATION: WHITE TENGBOM TEAM